Informace o projektu

Adresse / Adresa

Bayerisches Rotes Kreuz
Landesgeschäftsstelle
Kompetenz- und Koordinierungszentrum
Grenzüberschreitender Rettungsdienst Eschlkamer Straße 34
93437 Furth im Wald Kontakt

Monitorovací výbor evropského programu INTERREG V schválil 22.6.2016 projektovou žádost na „Koordinační koncept přeshraniční zdravotnické záchranné služby“. Předkladatel projektu byl Bavorský červený kříž – pobočka Cham, jako tzv. Leadpartner.

Bavorský červený kříž vybudoval ve Furth im Wald Kompetenční a koordinační centrum přeshraniční zdravotnické záchranné služby. Toto centrum spojuje kompetence a zájmy všech zdravotnických záchranných služeb v příhraničí oblasti s Českou republikou (8 zemských okresů / 25 výjezdových stanic) a zajišťuje tím pro obyvatelstvo kvalifikovanou záchrannou službu.

Dotační program EÚS

Evropská územní spolupráce (EÚS) je financována v rámci Evropských strukturálních fondů. Financování je z Evropského fondu pro regionální spolupráci (EFRE).

EÚS je rozdělena do tří sloupců spolupráce:

 • Přeshraniční spolupráce
 • Nadnárodní spolupráce
 • Meziregionální spolupráce

Evropská unie dává v dotačním období 2014 – 2020 na tyto programy celkem 8,9 miliard EUR.

Další informace o programu EÚS naleznete na www.by-cz.eu.

Cíle projektu

Cílem projektu je praktická přeshraniční spolupráce, přenos znalostí, odbourání jazykových bariér a společný rozvoj strategie pro moderní a na obyvatelstvo orientované struktury zdravotnických záchranných služeb. 

Regionálně existující, v zásadě volná spolupráce a informace mají být zaznamenány, strukturovány, vyměňovány a nakonec spojeny do celkové strategie koordinace "přeshraničních záchranných služeb". 

Souběžně s tím projekt vědecky doprovází Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola v Deggendorfu. Cílem je vyvinout novou formu spolupráce v oblasti záchranných služeb v bavorsko-českém příhraničí, jakož i strategie a doby zásahů. 

Díky tomuto úsilí se bavorsko-české příhraničí sbližuje a lidé na obou stranách hranice z toho mohou těžit. Navíc by to mělo mít přímý pozitivní dopad na cestovní ruch a dopravu. 

Projekt zásadním způsobem přispěje k tomu, že v záchranných službách obou zemí bude možné "pomáhat bez hranic". Pacientům, ať už se jedná o občany, dojíždějící za prací, rekreanty nebo tranzitující osoby, bude poskytnuta přeshraniční péče v souladu s platnými zdravotnickými standardy a budou převezeni nejrychlejší cestou do nejvhodnější cílové nemocnice pro pacienta, a to i v případě, že se nachází na druhé straně hranice. 

Projekt se skládá z 9 klíčových aktivit (KA):

 1. Analýza a návrh řešení
 2. Společná cvičení
 3. Stáže
 4. Školení, semináře a vzdělávání
 5. Konference
 6. Setkání a workshopy
 7. Koordinační a kompetenční centrum
 8. Simulace v záchranných službách
 9. Organizace a řízení projektu

 

Projektové území

Projektové území se nachází na tmavě šedivých plochách, podél bavorsko-české hranice.

V Bavorsku to jsou zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a města Hof a Weiden v Horní Falci.

V České republice se jedná o území Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Jihočeského kraje.

Projektoví partneři

Zdravotnickou záchrannou službu mezi Bavorskem a Českou republikou budou společně strukturovat a upevňovat Bavorský červený kříž, Technická vysoká škola Deggendorf, Západočeská univerzita v Plzni a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Zdravotnická záchranná služba

MUDr. Jiří Růžička zástupce krajského výboru pro zdravotnictví Mgr. Jan Karásek

Západočeská univerzita v Plzni

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Technická vysoká škola Deggendorf

Hr. Prof. Dr. biol. hum. Horst Kunhardt