Bild_1.JPG

Přeshraniční zdravotnická záchranná služba

Vítejte na stránkách Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu!

Adresse / Adresa

Bayerisches Rotes Kreuz
Landesgeschäftsstelle
Kompetenz- und Koordinierungszentrum
Grenzüberschreitender Rettungsdienst Eschlkamer Straße 34
93437 Furth im Wald Kontakt

Hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je otevřena již více jak 26 let. Hranici mohou bez komplikací překračovat osoby i zboží. Pro výjezdy zdravotnické záchranné služby je to ale výrazně komplikovanější. Zákonná nařízení, jazyková bariéra a rozdílné okolnosti komplikovaly „pomoc bez hranic“ až do začátku roku 2019. 

Od té doby se krok za krokem zlepšuje strategická, cílená a koordinovaná spolupráce subjektů provádějících záchrannou službu. Záchranné služby a složky civilní ochrany spolupracují napříč státy. Toho bylo dosaženo v neposlední řadě díky komunikačnímu softwaru "Babylon 2", který umožňuje mezinárodní komunikaci a alarmování jednotek.

Péče, transport a související logistika výjezdů (komunikace s příbuznými, kontakt s cizojazyčnou nemocnicí, organizace transportu zpět do domovské země) jsou nyní standardizovány. Alarmování jednotek při událostech s větším počtem zraněných osob a související podpora druhé země je nyní součástí automatizovaného procesu operačních středisek záchranných služeb.  

To se v nedávné minulosti opakovaně prokázalo jako velmi účinné.