Bild_1.JPG
Přeshraniční zdravotnická záchranná službaPřeshraniční zdravotnická záchranná služba

Přeshraniční zdravotnická záchranná služba

Vítejte na stránkách Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu!

Adresse / Adresa

Bayerisches Rotes Kreuz
Landesgeschäftsstelle
Kompetenz- und Koordinierungszentrum
Grenzüberschreitender Rettungsdienst

Eschlkamer Straße 34
93437 Furth im Wald

Kontakt

Logo programu

Hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je již více jak 26 let otevřena. Hranici mohou bez komplikací překročit osoby i zboží. Pro výjezdy zdravotnické záchranné služby to je ale výrazně komplikovanější. Zákonná nařízení, jazyková bariéra a rozdílné okolnosti do dneška komplikují „pomoc bez hranic“.

Strategická, zacílená a koordinovaná spolupráce zdravotnických záchranných služeb se kvůli těmto okolnostem nekoná. Záchranná služba zde končí na hranicích. Bohužel to je tak, že například zraněný český občan musí být převezen do německé nemocnice, protože převoz do České republiky, popř. do bližší nemocnice na české straně ještě není ošetřen.

Překládání pacienta na hraničním přechodu [zdroj: KV Cham]

V jiných případech ošetří např. česká záchranná služba v příhraniční německého občana, který by ale dále chtěl být ošetřován v německé nemocnici. Tento pacient se musí přímo na hranici přeložit z českého záchranného vozu do německého. Takové předávání pacienta na silnici pod širým nebem je spojeno s časovou ztrátou.

Toto jsou příklady každodenní praxe, které by již v „Evropě bez hranic“ neměly vůbec existovat.