Informace o projektu

Adresse / Adresa

Bayerisches Rotes Kreuz
Landesgeschäftsstelle
Kompetenz- und Koordinierungszentrum
Grenzüberschreitender Rettungsdienst Eschlkamer Straße 34
93437 Furth im Wald Kontakt

Monitorovací výbor evropského dotačního programu INTERREG V na svém zasedání dne 26. listopadu 2019 schválil projektovou žádost "Přeshraniční záchranná služba Bavorsko / Česká republika". Žadatelem projektu byl BRK Kreisverband Cham jako tzv. vedoucí partner.

Ze strany Bavorského červeného kříže bylo ve Furth im Wald zřízeno Kompetenční a koordinační centrum (CCC) pro přeshraniční záchrannou službu (Gü-RD). CCC sdružuje kompetence a zájmy všech záchranných služeb v příhraniční oblasti s Českou republikou (8 okresů / 25 záchranných stanic) a zajišťuje tak kvalifikovanou záchranu obyvatelstva. Za tímto účelem spojily Johanniter Unfallhilfe Bayern, Malteser Hilfsdienst a BRK své síly v projektu 297 pod koordinací CCC a vytvořily "Pracovní skupinu HRANICE". Tím je zaručena úplná výměna informací podél celé hranice. 

Dotační program EÚS

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci strukturálních fondů EU. Je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

EÚS je rozdělena do tří oblastí spolupráce:

  • Přeshraniční spolupráce
  • Nadnárodní spolupráce
  • Meziregionální spolupráce

Evropská unie dává na tyto programy v období financování od roku 2014 do roku 2020 k dispozici celkem 8,9 miliardy eur.

Další informace o programu EÚS najdete na adrese www.by-cz.eu.

Cíle projektu

Celkovým cílem projektu je praktická přeshraniční spolupráce všech organizací poskytujících pomoc při záchraně osob, přenos znalostí, odstranění jazykových bariér a vypracování společné strategie a její další rozvoj. Je třeba zachovat a konsolidovat vazby, které již byly vytvořeny v rámci projektu č. 30. Společné nástroje musí být integrovány do každodenního života záchranné služby. Je třeba vypracovat společné strategie nad rámec záchranné služby a ověřit jejich proveditelnost. Struktury vytvořené pro společnou pomoc v příhraniční oblasti je třeba v každodenním životě vyhodnocovat a v případě potřeby korigovat. Na základě shromážděných údajů o rozmístění a zpětné vazby budou určeny strategie rozmístění pro všechny hraniční přechody. Bavorsko-české příhraničí společně roste a lidé, kteří v regionu přímo žijí a pracují, z toho "těží". Kromě toho mají tyto celkové cíle projektu přímý pozitivní dopad na cestovní ruch a dopravu. Prostřednictvím společně obsazeného a provozovaného centra spolupráce je obyvatelům obou zemí pozitivně prezentována myšlenka "společné Evropy".

Projekt byl vypracován společně a je rozdělen do následujících hlavních činností:

- Praktický nácvik výjezdů v příhraniční oblasti, včetně převozu a předání pacienta v nemocnici.

- Vytvoření sítě v "Pracovní skupině hranice" společně s Malteser Hilfsdienst a Johanniter Unfallhilfe, která pokrývá celou příhraniční oblast. 

- Podpora rozvoje informačního rozhraní pro spolupráci bavorských a českých operačních středisek.

- Vytvoření aplikace pro zpětnou vazbu, která bude zaznamenávat a dokumentovat znalosti získané během cvičení a skutečných výjezdů. 

- Naprogramování německo-českého překladače pro usnadnění komunikace na výjezdech.

- Školení v oblasti zvládání závažných mimořádných událostí.

- Cvičení modelových scénářů v "Bavorském výcvikovém centru pro mimořádné události" (BayZBE) ve Windischeschenbachu.

- Praktická školení, společné konference a setkání.

Projekt je spojen s úsilím o to, aby se v rámci záchranných prací mohla uskutečnit "pomoc bez hranic". Nejen obyvatelé příhraniční oblasti CZ/BY, ale i projíždějící lidé, turisté (dovolená, prázdniny) budou moci pocítit "bezpečí bez hranic".

Projektové území

Projektové území se nachází na tmavě šedivých plochách, podél bavorsko-české hranice.

V Bavorsku to jsou zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a města Hof a Weiden v Horní Falci.

V České republice se jedná o území Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Jihočeského kraje.

Projektoví partneři

Pro rozšíření sítí byly na bavorské straně získány jako přidružení partneři společnosti Euregio Egrensis a Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V..

 

Evropský region Donau-Moldau, zastoupený v Horní Falci okresem Horní Falc, bude projekt podporovat jako externí partner formou politického lobbingu a v oblasti tisku a práce s veřejností.

Bavorský červený kříž Zemská pobočka, Oddělení záchranné služby

Pan Manfred Maurer, vedoucí projektu

EUREGIO Bayerwald - Böhmischer Wald - Unterer Inn

Pan Kaspar Sammer, výkonný ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MUDr. Jiří Růžička a zástupce krajského výboru pro zdravotnictví Mgr. Jan Karásek

EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.

Pan Harald Ehm, výkonný ředitel