Informace o projektuInformace o projektu

Informace o projektu

Adresse / Adresa

Bayerisches Rotes Kreuz
Landesgeschäftsstelle
Kompetenz- und Koordinierungszentrum
Grenzüberschreitender Rettungsdienst

Eschlkamer Straße 34
93437 Furth im Wald

Kontakt

Monitorovací výbor evropského programu INTERREG V schválil 22.6.2016 projektovou žádost na „Koordinační koncept přeshraniční zdravotnické záchranné služby“. Předkladatel projektu byl Bavorský červený kříž – pobočka Cham, jako tzv. Leadpartner.

Bavorský červený kříž vybudoval ve Furth im Wald Kompetenční a koordinační centrum přeshraniční zdravotnické záchranné služby. Toto centrum spojuje kompetence a zájmy všech zdravotnických záchranných služeb v příhraničí oblasti s Českou republikou (8 zemských okresů / 25 výjezdových stanic) a zajišťuje tím pro obyvatelstvo kvalifikovanou záchrannou službu.

Dotační program EÚS

Evropská územní spolupráce (EÚS) je financována v rámci Evropských strukturálních fondů. Financování je z Evropského fondu pro regionální spolupráci (EFRE).

EÚS je rozdělena do tří sloupců spolupráce:

  • Přeshraniční spolupráce
  • Přesnárodní spolupráce
  • Meziregionální spolupráce

Evropská unie dává v dotačním období 2014 – 2020 na tyto programy celkem 8,9 miliard EUR.

Další informace o EÚS naleznete na www.by-cz.eu.

Cíle projektu

Cílem projektu je praxi blízká přeshraniční spolupráce, generování přenosu informací, odbourávání jazykových bariér a společné tvoření strategií pro moderní a občanům blízké struktury zdravotnické záchranné služby.

Informace a kooperace, které jsou již navázané budou uchopeny, strukturovány a vyměňovány, tak aby vznikla celková strategie ke koordinaci „Přeshraniční zdravotnické záchranné služby“.

Současně s tím projekt vědecky doprovází Západočeská univerzita v Plzni a Technická vysoká škola Deggendorf. Snažíme se i o novou formu spolupráce z pohledu zdravotnické záchranné služby v česko-bavorském příhraničí a také o zásahové strategie a časy zásahu.

Díky těmto snahám srůstá česko-bavorské příhraničí a občané z obou stran hranice z toho mohou profitovat. Dále očekáváme pozitivní vliv na cestovní ruch a dopravu.

Projekt elementárně přispěje k zdravotnické „pomoci bez hranic“, která bude možná na obou stranách hranice. Pacienti – a je jedno, zda se jedná o občany, cestující, občany na dovolené nebo zda jen projíždí, budou ošetřeni dle aktuálního zdravotnického standardu a co nejrychleji převezeni do vhodné nemocnice, i kdyby se nacházela na druhé straně hranice.

Projektové území

Projektové území se nachází na tmavě šedivých plochách, podél bavorsko-české hranice.

V Bavorsku to jsou zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a města Hof a Weiden v Horní Falci.

V České republice se jedná o území Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Jihočeského kraje.

Projektoví partneři

Zdravotnickou záchrannou službu mezi Bavorskem a Českou republikou budou společně strukturovat a upevňovat Bavorský červený kříž, Technická vysoká škola Deggendorf, Západočeská univerzita v Plzni a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Zdravotnická záchranná služba

MUDr. Jiří Růžička a Odbor zdravotnictví Plzeňského kraje  Mgr. Jan Karásek

Západočeská univerzita v Plzni

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Technická vysoká škola Deggendorf

Hr. Prof. Dr. biol. hum. Horst Kunhardt